چگونه از عوارض مسافرت هوایی (Jet Lag) جلوگیری کنیم

عوارض مسافرت هوایی Jet Lag

چگونه از عوارض مسافرت هوایی (Jet Lag) جلوگیری کنیم در سفرهای طولانی با هواپیما، ساعت داخلی بدن کار نمی کند و باعث بروز اختلالات موقتی خواب می شود. عارضه ای به نام jet lag در اثر مسافرت طولانی با هواپیما بروز می کند که علائمی دارد. علائم jet lag می خواهید بخوابید و نیاز به […]