ویزای شنگن آلمان

ویزا آلمان

ویزای شنگن آلمان ویزای شنگن آلمان  و خدمات ویزای آلمان در شرکت ویزامتریک آلمان در تهران ( Visametric Iran Germany ) انجام می پذیرد. به این معنی که متقاضی می بایست جهت تحویل مدارک و انگشت نگاری به شرکت ویزامتریک تهران مراجعه نماید. خدمات ویزا سفر366 در حوزه آلمان شامل اخذ ویزای المان ، اخذ […]