رنگ پاسپورت ها چه معنایی دارند؟

رنگ پاسپورت ها

رنگ پاسپورت ها چه معنایی دارند؟ جالب است که بدانید فقط 4 رنگ پاسپورت در کل جهان وجود دارد. بدین معنی که هر پاسپورتی در دنیا یا به رنگ قرمز است، یا سبز است، یا آبی و یا مشکی! جالب تر از آن هم این است که هر کشوری دلیلی برای خودش داشته که بر […]