امارات متحده عربی

مشخصات کشور

قاره: آسیا
پایتخت: ابوظبی
زبان رسمی: عربی
جمعیت: ۹٫۳۶۵ میلیون
واحد پول: درهم