ترکیه

مشخصات کشور

قاره: آسیا
پایتخت:
زبان رسمی: ترکی
جمعیت: ۷۹۰۰۰۰۰۰
واحد پول: لیر ترکیه
ولتاژ: ۲۲۰ ولت